A  A  A

เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียนCad มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน CAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนcadบางใหญ่ เรียนcadบางนา เรียนcadรามอินทรา เรียนcadรังสิต เรียนcadลาดพร้าว เรียนcadศาลายา เรียนcadโทร0810164422 เรียนcadกระบี่ เรียนcadขอนแก่น เรียนcadเชียงราย เรียนcadเชียงใหม่ เรียนcadตรัง เรียนcadนครพนม เรียนcadนครศรีธรรมราช เรียนcadนราธิวาส  เรียนcadน่านเรียนcadบุรีรัมย์ เรียนcadพัทยา เรียนcadพิษณุโลก  เรียนcadภูเก็ต  เรียนcadร้อยเอ็ด  เรียนcadเลย  เรียนcadสกลนคร เรียนcadสมุย  เรียนcadสุราษฎร์ธานี เรียนcadหาดใหญ่  เรียนcadอุดรธานี  เรียนcadอุบลราชธานี  เรียนcadระนอง เรียนcadลำปาง เรียนcad เรียนcadโทร0810164422 www.autocadscale.com


คอร์สปูพื้นฐานเขียนแบบวิศวกรรม (Basic Drawing Engineering Theory)

 


เหมาะสำหรับ

- นักเรียนชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ในทุกสาขาวิชา

- นักเรียนชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่าที่ต้องสอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้ง Admission หรือสอบแบบรับตรง

- ผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการทบทวนความรู้

- ผู้สนใจทั่วไป


ระยะเวลาในการอบรม :   12 ชม. / หลักสูตร วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรม
ราคาหลักสูตร :    หลักสูตรแบบส่วนตัว 8,900 บาท ฟรีนอกสถานที่
  เพิ่มวันเรียน 4,500 บาท/วัน (เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานผู้เรียน หรือใช้งานเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น)
ระดับเริ่มต้นของหลักสูตร :   หลักสูตรนี้ปูพื้นฐานผูเรียนตั้งแต่เริ่มต้น

 


 

 

หัวข้ออบรม

1. อุปกรณ์ในการทำงานเขียนแบบวิศวกรรม

 

2. รูปแบบ และ ขนาดของ เส้น และ ตัวอักษร

- รูปแบบและความหมาย ของเส้น เช่น เส้นเต็มหนา เส้นเต็มบาง เส้นประ เส้นศูนย์กลาง ฯลฯ

- กฎการเขียนตัวอักษร และ ตัวเลขในอนุกรมต่างๆ

 

3. ประเภทของการเขียนแบบในงานต่างๆ

- รูปแบบการเขียนแบบในงานวิศวกรรมด้านต่างๆ เช่น เครื่องกล โยธา ไฟฟ้า งานท่อ นิวแมติกส์ ฯลฯ

- การเขียนแบบอื่นๆ เช่น สถาปัตย์

 

4. การอ่านและเขียนภาพฉาย (Orthographic)

- การวางภาพฉายมุมมองต่างๆ

- ภาพฉายระบบ ISO-E

- ภาพฉายระบบ ISO-A

- กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการอ่านและเขียนภาพฉาย

 

5. การอ่านและเขียนภาพ 3 มิติ

- ภาพไอโซเมตริก

- ภาพไดเมตริก

- ภาพออบลิก

 

6. การบอกขนาด

- องค์ประกอบที่จำเป็นในการบอกขนาด

- กฎการวางตัวเลขบอกขนาด

- กฎการบอกขนาดความยาวแบบอนุกรม และขนาน

- กฎการบอกขนาดรัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลาง

- การบอกขนาดรูเจาะ และเกลียว

 

7. การให้พิกัดความเผื่อ และงานสวมเบื้องต้น

- ความสำคัญของพิกัดความเผื่อในงานวิศวกรรม

- การบอกขนาดความยาวแบบให้พิกัดความเผื่อ

- การบอกขนาดแบบให้พิกัดความเผื่อในงานสวมเบื้องต้น

 

8. การให้สัญลักษณ์ในแบบแปลน

- การให้สัญลักษณ์ความหยาบ-ละเอียดผิวงาน

- การให้สัญลักษณ์คุณภาพผิวงาน

- การให้สัญลักษณ์เกลียวนอก และเกลียวใน

 

9. ภาพตัดชนิดต่างๆ

- ภาพตัดเต็ม (Full Section)

- ภาพตัดครึ่ง (Half Section)

- ภาพตัดออฟเซท (Offset Section)

- ภาพตัดเฉพาะส่วน (Broken-out Section)

- ภาพตัดหมุนตัว (Revolved Section)

- ภาพตัดเคลื่อนตัว (Removed Section)

 

10. ระนาบเอียง และ ภาพตัดช่วย

- การอ่านภาพฉายและ 3 มิติในระนาบเอียง

- การใช้ภาพตัดช่วย

 

11. การเขียนแบบงานแผ่นคลี่

- แผ่นคลี่ทรง 4 เหลี่ยม

- แผ่นคลี่ทรง 4 เหลี่ยม

- แผ่นคลี่ทรงกระบอก

- แผ่นคลี่ทรงกรวย

- แผ่นคลี่ทรงปิรามิด

 

12. โปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีใช้งานเขียนแบบวิศวกรรมในปัจจุบัน

- แนะนำโปรแกรมเขียนแบบสำเร็จรูปต่างๆ ที่มีใช้งานให้เหมาะสมกับความสามารถของงานเขียนแบบแต่ละประเภท

 

 

 


 

เรียนcad เรียน cad เรียน Solid เรียน SketchUp เรียน CAD ซ้ำ ฟรี เรียน AutoCAD เรียน SolidWorks เรียน SketchUp ผู้เรียนCad มากสุดอันดับ 1 ของประเทศ เรียนcadโทร0810164422 เรียน CAD ราคาถูก เรียนcad ฟรี เรียน AutoCAD เรียน สอนการใช้งาน อธิบายคำสั่ง คู่มือ autocad สุดล้ำไอเดียการสอน 1 เดียวในไทย AUTOCADSCALE เปิดบริการแล้ว 6 ศูนย์เรียนทั่วกรุงเทพ บางใหญ่ บางนา รามอินทรา รังสิต ลาดพร้าว และ ศาลายา เรียนเขียนแบบ สอนเขียนแบบ รับสอนเขียนแบบ เขียนแบบก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล เขียนแบบโยธา เขียนแบบไฟฟ้า เขียนแบบตกแต่งภายใน เขียนแบบทั่วไป สอนเขียนแบบ สอนดูแบบ เรียนเขียนแบบฟรี เรียนAutocadฟรี เรียนAutoCADออนไลน์ เราได้รับความน่าเชื่อถือมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย และได้รับความไว้วางใจมากกว่า 500 บริษัททั่วประเทศ  เรียนcadบางใหญ่ เรียนcadบางนา เรียนcadรามอินทรา เรียนcadรังสิต เรียนcadลาดพร้าว เรียนcadศาลายา เรียนcadโทร0810164422 เรียนcadกระบี่ เรียนcadขอนแก่น เรียนcadเชียงราย เรียนcadเชียงใหม่ เรียนcadตรัง เรียนcadนครพนม เรียนcadนครศรีธรรมราช เรียนcadนราธิวาส  เรียนcadน่านเรียนcadบุรีรัมย์ เรียนcadพัทยา เรียนcadพิษณุโลก  เรียนcadภูเก็ต  เรียนcadร้อยเอ็ด  เรียนcadเลย  เรียนcadสกลนคร เรียนcadสมุย  เรียนcadสุราษฎร์ธานี เรียนcadหาดใหญ่  เรียนcadอุดรธานี  เรียนcadอุบลราชธานี  เรียนcadระนอง เรียนcadลำปาง เรียนcad เรียนcadโทร0810164422 www.autocadscale.com